Select Page

brainworm

de toekomstvisie van marcel splinter

transitie

Betrokken medewerkers voor duurzaam succes. 

Ondernemers bouwen de toekomst, maar hoe ziet die toekomst er uit?! En wat moet er gebeuren om die toekomst te creëren? Marcel Splinter verruilde zijn baan bij de Rabobank voor het ondernemerschap om de transitie naar zijn ideale wereld te versnellen.

Wat is jouw visie op een ideale wereld?

Marcel:Mijn visie, mijn droom, is dat duurzaam omgaan met energie, grondstoffen en materialen én actieve inzet voor een schone en leefbare wereld voor iedereen vanzelfsprekend is. Mijn bedrijf, Brainworm, is mijn bijdrage aan de transitie naar deze mooie wereld. 

Hoe wil jij herinnerd worden?

Naast een fijn, warm, sociaal en stevig geaard persoon, hoop ik herinnerd te worden als een inspirator die mensen en organisaties op een boeiende, prikkelende, verbindende en prettige manier uitdaagt, om de transitie naar een (ecologisch) duurzame samenleving manier vorm te geven. 

Wat zijn de huidige uitdagingen in jouw sector?

De transitie naar een duurzame wereld moet worden versneld zodat de huidige én de volgende generaties kunnen samenwonen op een leefbare aarde.

Je kunt er als bedrijf of organisatie niet meer omheen. Praktisch dagelijks hoor of lees je wel iets over de dreigende gevolgen van de klimaatverandering en de noodzaak om ecologisch te verduurzamen. Succesvol verduurzamen van je bedrijf of organisatie gaat verder dan het verduurzamen van het vastgoed of kiezen voor het opwekken van de eigen energiebehoefte. 

  • Hoe kun je de uitstoot van de producten of diensten beperken? 
  • Welke invloed kun jij uitoefenen in de keten of de sector? 
  • Kun je hier stakeholders als klanten of leveranciers bij betrekken?

Om relevant te blijven is financieel resultaat alleen niet meer genoeg. Bedrijven en organisaties voelen steeds meer de verantwoordelijkheid om bij te dragen aan een klimaat neutrale en circulaire toekomst. Klanten en medewerkers worden kritischer als het gaat om maatschappelijk verantwoord ondernemen en verwachten dit ook meer en meer van bedrijven en organisaties. Bedrijven die duurzaam ondernemen, maken hun bedrijf toekomstbestendig en zijn aantrekkelijker voor medewerkers. Duurzaamheid levert niet alleen milieu- en maatschappelijk rendement, maar ook onderscheidend vermogen, een betere concurrentie positie en financiële winst. 

Wetenschappelijk onderzoek wijst uit dat engagement van de hele organisatie (het zich betrokken voelen) en empowerment (ook daadwerkelijk zelf actie kunnen en durven te ondernemen) essentieel zijn voor succes.

 

Welke innovatie in het afgelopen jaar heeft op jou de grootste impact gehad? 

De laatste jaren zijn er veel (technologische) (deel)oplossingen gepresenteerd om de transitie te versnellen. Ik richt mij niet specifiek op technologische ontwikkelingen maar op het samenspel van techniek, menselijke inzet en creativiteit en de samenwerking om de transitie te versnellen.

 Wie vind jij een inspirerende ondernemer?

Er zijn veel ondernemers die mij inspireren of hebben geïnspireerd. Mijn eigen kijk op ‘goed’ ondernemerschap is de laatste jaren veranderd en zoek ik meer naar de maatschappelijke bevlogenheid en de drive, naast het zakelijk succes. Marianne Minnesma, directeur Urgenda, heeft op mij een grote indruk gemaakt. Zij heeft haar focus op de verduurzaming en toont heel veel ondernemerskracht en lef. Dat zij, samen met Urgenda, en met een hele lange adem, de zaak tegen de staat is begonnen om hen te houden aan de reductie van de uitstoot van broeikasgassen, heeft op mij diepe indruk gemaakt. 

Wat maakt jouw bedrijf uniek?

“Brainworm gelooft in het succes van transitieversnelling door engagement en empowerment en faciliteert bedrijven en organisaties bij het realiseren van hun ambities op het gebied van ecologische verduurzaming, waarbij betrokkenheid van de medewerkers een van de belangrijkste pijlers is. Dit levert op:

  1. Versterking van het imago als maatschappelijk betrokken bedrijf of organisatie door zichtbaar uiting te geven aan de duurzaamheidsdoelstellingen richting klanten, relaties en stakeholders;
  2. Versnelling van het verduurzamingsproces vanuit empowerment van medewerkers, door samen te werken aan een actueel maatschappelijk thema;
  3. Verankering van het proces verduurzaming. Bewuste medewerkers gaan anders om met het gebruik van energie, grondstoffen en materialen.

Om te transformeren naar een duurzaam en succesvol bedrijf of organisatie met intrinsiek gemotiveerde medewerkers heeft Brainworm een aantal stappen ontwikkeld, in de vorm van onder andere verschillende workshops en sessies. Deze zijn gericht op het verhogen van de betrokkenheid en het omzetten van de intentie naar actie.

 

Welke vaardigheden zijn cruciaal om je ondernemersdromen te realiseren?

In het verleden ben ik werkzaam geweest als trainer en consultant en heb ik diverse management- en directierollen in de financiële wereld vervuld. Mijn opleidingen zijn op het gebied van onder andere: bedrijfskunde (MBA), transitiemanagement, projectmanagement en duurzame energieproductie.

Anderen typeren mij als: down to earth, bevlogen, verbinder, inspirator, motivator, enthousiasmerend, pragmatisch, klantgericht, analytisch, gericht op samenwerken en resultaatgericht. Belangrijke waarden zijn voor mij: authenticiteit, autonomie, duurzaamheid, integriteit en respect.

De overstap naar het ondernemerschap is spannend en brengt onzekerheid. Brainworm geeft mij de mogelijkheid om mijn competenties en mijn opgebouwde kennis op diverse terreinen, in te zetten om mijn droom vorm te geven. Dat voelt voor mij heel fijn, comfortabel en geeft veel vertrouwen. Juist ook als de wereld onzekerder lijkt.

Meebouwen? Neem contact op met: 

Marcel Splinter

Marcel Splinter

Oprichter Brainworm

Brainworm gelooft in het succes van transitie-versnelling door het betrekken van de hele organisatie en faciliteert bedrijven en organisaties bij het realiseren van hun ambities op het gebied van ecologische verduurzaming, waarbij engagement en empowerment van de medewerkers belangrijke pijlers zijn. Brainworm belooft een beweging in gang te zetten waardoor het duurzame imago wordt versterkt, versnelling wordt aangebracht in het proces en duurzaamheid wordt verankerd

meer artikelen

Stationsplein 45, A4.004
3013 AK Rotterdam
+31 10 808 12 11
info@rotterdamsejongensdromen.nl

Algemene Voorwaarden