Select Page

kennissen maken met kennis

Product As A Service Business Model (PAAS)

Innovatie | Duurzaamheid

Janne Vereijken over dé trend in innovatieland: PAAS

Op 13 november 2019 heb ik een lezing gegeven over het Product As A Service business model op het event Anders Kijken met het thema De Nieuwe Economie van Gemeente Rotterdam voor Rotterdamse bedrijven en ondernemers. Hieronder een samenvatting. 

WAT IS PRODUCT AS A SERVICE? 

In het Product As A Service businessmodel worden producten tot diensten getransformeerd. Hierbij betaalt de klant voor het gewenste resultaat in plaats het bezit van een product. In plaats van het verkopen van producten, bieden producenten toegang tot producten. Dit gebeurt in de vorm van verhuur of leasing, vaak in de vorm van een abonnement. Dit model is een belangrijke schakel in het realiseren van de circulaire economie. 

DE CIRCULAIRE ECONOMIE 

Het doel van de circulaire economie is het slimmer omgang met grondstoffen en het reduceren van afval. De R-ladder biedt hiervoor het framework. 

REFUSE = weigeren/voorkomen gebruik 
REDUCE = verminder het gebruik van grondstoffen 
REDESIGN = herontwerp met het oog op circulariteit 
RE-USE = product hergebruik (tweedehands) 
REPAIR = onderhoud en reparatie 
REFURBISH = product opknappen 
REMANUFACTURE = nieuwe producten maken van oude producten of onderdelen hiervan 
RE-PURPOSE = hergebruiken van producten met een ander doel 
RECYCLE = verwerking en hergebruik van materialen 
RECOVER = energieterugwinning uit materialen. 

PRODUCT AS A SERVICE EN DE CIRCULAIRE ECONOMIE 

Zoals je ziet behoort recycling tot de laatste opties. In eerste instantie moeten we consuminderen, spullen met elkaar delen en de levensduur van producten verlengen. Uit onderzoek blijkt echter dat van de 85.000 circulaire initiatieven in Nederland de meerderheid gericht is op het repareren van producten. Er zijn nog maar heel weinig bedrijven en organisaties die zich bezighouden met het maken van producten met minder grondstoffen, dingen helemaal opnieuw ontwerpen of hergebruik. Dat komt omdat dit bijt met de gangbare businessmodellen. Deze hebben als doel om zoveel mogelijk stuks te verkopen. De producten moeten daarom vooral niet te lang mee gaan. Terwijl we in de meeste gevallen technisch heel goed in staat zijn om de levensduur flink te verlengen. Maar dit is dus niet in belang van producenten. De oplossing hiervoor is het Product As A Service model. Het product blijft dan eigendom van de producent. Het product wordt een productiemiddel voor het leveren van een dienst. Hierdoor is de producent erbij gebaat om het product zo lang mogelijk mee te laten gaan. 

PRODUCT AS A SERVICE TOEPASSINGEN EN VOORBEELDEN 

Er bestaan al een tijd succesvolle voorbeelden van Product As A Service toepassingen. Maar je ziet nu steeds meer use cases ontstaan. Er wordt momenteel heftig geëxperimenteerd met PAAS toepassingen. In de lezing gaf Janne Vereijken uiteenlopende voorbeelden waarbij PAAS wordt toegepast, zoals bij vliegtuigmotoren, zonnepanelen, kinderschoenen, mobiele telefoons, ontharingsapparaten, kinderschoenen, fietsen, smart speakers, koptelefoons, bouw en installatietechniek, wasmachines, drogers, vaatwassers, bedden, koffiezetapparaten, (kantoor)meubilair, inkt cartridges etc. 

DE IMPACT VAN PRODUCT AS A SERVICE OP JE BUSINESS 

Als je Product As A Service echt circulair aanpakt, is het veel meer dan een nieuw verdienmodel. Het heeft impact op je gehele business. Het vraagt om een hele andere manier van ontwerpen en produceren (met gebruikte, gerecyclede en hernieuwbare materialen, modulair zodat er gemakkelijk gerepareerd kan worden). Je supply chain is anders omdat je (kapotte) producten ook weer terugneemt. Je propositie en verdienmodel veranderen; van bezit naar gebruik door middel van huur of lease. Vaak in de vorm van abonnementen met onbeperkt gebruik of pay for performance. Tot slot heeft PAAS ook een impact op de financiële kant van je bedrijf als alle producten op je eigen balans blijven staan in plaats van op die van de klant. 

DE IMPACT VAN PRODUCT AS A SERVICE OP BEDRIJFSKOLOMMEN EN KETENS 

Er zijn ook veranderingen in bedrijfsketens en ecosystemen te voorzien. Neem het voorbeeld van een gebouw. Wat als de liften, de gevels, installaties etc. allemaal as a service zijn? Wat heeft de belegger dan in bezit? Hoeveel verschillende contracten gaat een huurder aan? PAAS zorgt voor allerlei veranderingen én nieuwe business kansen. 

Neem het voorbeeld van consumentenproducten. PAAS biedt producenten de mogelijkheid om directe relaties aan te gaan met hun klanten. Wat betekent dit voor retailkanalen en platforms? 

PAAS KANSEN 

Je ziet dat er in deze nieuwe economie grote veranderingen plaats gaan vinden en zich nieuwe business kansen voor doen. Dus de vraag aan bedrijven en ondernemers is: hoe ga jij je positioneren in deze nieuwe economie? 

Meer weten? Neem contact op.

AUTEUR:

Janne Vereijken

Janne Vereijken

Oprichter Spring Company

Janne Vereijken begeleidt met Spring Company organisaties bij de ontwikkeling van nieuwe strategieën, producten, diensten en oplossingen. Daarnaast vergroot zij de innovatiekracht van teams en organisaties.

meer artikelen

Stationsplein 45, A4.004
3013 AK Rotterdam
+31 10 808 12 11
info@rotterdamsejongensdromen.nl

Algemene Voorwaarden